Ulrik Zielfelt-Impwell

Ulrik Zielfelt-Impwell

What to expect

In the world of online media everything is moving at the speed of light (at least if you're part of the business). This blog is a way for me to reflect over things I’ve pick up in research, when speaking to customer, partners or other people in the business. Hopefully the blog will start a conversation that will give me and other participants increased knowledge in the online marketing field. If you would like to know what I do for a living, visit www.impwell.com

Hur förbättrar jag min konvertering?

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:53:58

Econsultancy genomförde i somras en studie bland amerikanska företag för att få deras syn på de viktigaste metoderna för att öka konvertering av trafik till försäljning. Mer än hälften av de studerade företagen ansåg att A/B testing hjälpte dem att hitta en högre konvertering följt av User Journey analyser och multivariata tester (isolera orsak och verkan samband mellan flera variabler).

De företag som hade dedikerad personal som arbetade med att förbättra konverteringen uppvisade också dubbelt så höga konverteringstal som de företag som inte hade en sådan person. Detta är givetvis logiskt, men enligt min erfarenhet är det inte så många företag som har denna typ av roll i sin organisation.

Jag tror att det kommer att bli än viktigare för företag att bygga upp denna kompetens, inte bara för att analysera konvertering onsite och på landningssidor utan också analysera kvalitén i den trafik som drivs till siten. Bygger företagen upp denna kompetens kan de också bli betydligt bättre kravställare vilket kommer att gynna branschen som helhet.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.