Ulrik Zielfelt-Impwell

Ulrik Zielfelt-Impwell

What to expect

In the world of online media everything is moving at the speed of light (at least if you're part of the business). This blog is a way for me to reflect over things I’ve pick up in research, when speaking to customer, partners or other people in the business. Hopefully the blog will start a conversation that will give me and other participants increased knowledge in the online marketing field. If you would like to know what I do for a living, visit www.impwell.com

Hög trovärdighet i sociala medier

Sociala MedierPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:40:47

Det är ingen överraskning att sociala medier idag är viktiga kanaler för att informera sig inför ett köp. Information som inhämtas via sociala medier har en betydligt högre trovärdighet än företags officiella information/ kommunikation.

Detta givetvis då ditt sociala nätverk består av vänner och bekanta som du idag lättare kan rådfråga via tjänster som Facebook, men också att de forum/ bloggar/ "user reviews" du använder för att inhämta information består av personer i samma situation som du (personer som gör research inför ett köp alt. köpt samma produkt som du vill köpa).

Detta stärker ytterligare tesen att företag måste hitta sätt att engagera för att få genomslag i digitala kanaler. Att försöka pressa ut ett budskap i media har nått vägs ende.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post5