Ulrik Zielfelt-Impwell

Ulrik Zielfelt-Impwell

What to expect

In the world of online media everything is moving at the speed of light (at least if you're part of the business). This blog is a way for me to reflect over things I’ve pick up in research, when speaking to customer, partners or other people in the business. Hopefully the blog will start a conversation that will give me and other participants increased knowledge in the online marketing field. If you would like to know what I do for a living, visit www.impwell.com

I kristallkulan 2010 del 2

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Fri, December 11, 2009 21:15:28

Fortsättning på följetongen om vad jag tror kommer att utvecklas under 2010.

Peer to Peer marketing

Jag tror att vi kommer att få se mer av nätverk som består av privatpersoner som marknadsför produkter och tjänster i sina egna nätverk. Det finns redan idag tekniska lösningar för att hantera ersättningar till exempelvis bloggnätverk där den enskilde bloggaren får en ersättning för att marknadsföra och sälja produkter. Grundmodellen är affiliate marketing där aktörerna består av privatpersoner. Jag tror att denna modell kan komma att sprida sig utanför bloggnätverken även till andra sociala mediekanaler.

Utveckling av innehållskanaler, vertikala nätverk och olika typer av rich media annonsformat

Rich media format kommer att få sitt genombrott under 2010. Vissa format uppvisar fantastiska genomklicksvärden, exempelvis floating ads - 5-7% CTR (Eyeblaster Global Benchmark Report 2009). Även video ads visar upp helt OK CTR på ca 1%.

Formaten är fortfarande dyra, men det finns en del intressanta aspekter som jag belyst tidigare. Eyeblaster uppmätte en 3 gg högre CTR för rich media format än för traditionella format, men mest intressant är att "dwell time"= hur länge en besökare interagerade/ tittade på annonsen låg från ca 17 sekunder till mer än 1 minut beroende på bransch och annonsutformning. I slutänden blir detta en räkneövning för att bedöma lönsamheten i placeringen och ett högt pris/ visning bör inte alltid avskräcka från att prova.

Jag tror att vi kommer att få se mer av cross over mellan TV och internet, där video ads kommer att finna en naturlig plats. Jag läste om ett intressant exempel i ett eMarketer nyhetsbrev där exempelvis TV bolag sänder en hel säsong av gamla serier via nätet och använder video ads för att finansiera kanalen.

Jag tror att vi kommer att få se fler vertikalnätverk som fokuserar på specifika branscher/målgrupper och blir experter på att hitta trafik för att nå målgrupper för vertikalen.

Detta är en del av det jag tror att vi kommer att få se under 2010.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post13