Ulrik Zielfelt-Impwell

Ulrik Zielfelt-Impwell

What to expect

In the world of online media everything is moving at the speed of light (at least if you're part of the business). This blog is a way for me to reflect over things I’ve pick up in research, when speaking to customer, partners or other people in the business. Hopefully the blog will start a conversation that will give me and other participants increased knowledge in the online marketing field. If you would like to know what I do for a living, visit www.impwell.com

I kristallkulan 2010 del 2

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Fri, December 11, 2009 21:15:28

Fortsättning på följetongen om vad jag tror kommer att utvecklas under 2010.

Peer to Peer marketing

Jag tror att vi kommer att få se mer av nätverk som består av privatpersoner som marknadsför produkter och tjänster i sina egna nätverk. Det finns redan idag tekniska lösningar för att hantera ersättningar till exempelvis bloggnätverk där den enskilde bloggaren får en ersättning för att marknadsföra och sälja produkter. Grundmodellen är affiliate marketing där aktörerna består av privatpersoner. Jag tror att denna modell kan komma att sprida sig utanför bloggnätverken även till andra sociala mediekanaler.

Utveckling av innehållskanaler, vertikala nätverk och olika typer av rich media annonsformat

Rich media format kommer att få sitt genombrott under 2010. Vissa format uppvisar fantastiska genomklicksvärden, exempelvis floating ads - 5-7% CTR (Eyeblaster Global Benchmark Report 2009). Även video ads visar upp helt OK CTR på ca 1%.

Formaten är fortfarande dyra, men det finns en del intressanta aspekter som jag belyst tidigare. Eyeblaster uppmätte en 3 gg högre CTR för rich media format än för traditionella format, men mest intressant är att "dwell time"= hur länge en besökare interagerade/ tittade på annonsen låg från ca 17 sekunder till mer än 1 minut beroende på bransch och annonsutformning. I slutänden blir detta en räkneövning för att bedöma lönsamheten i placeringen och ett högt pris/ visning bör inte alltid avskräcka från att prova.

Jag tror att vi kommer att få se mer av cross over mellan TV och internet, där video ads kommer att finna en naturlig plats. Jag läste om ett intressant exempel i ett eMarketer nyhetsbrev där exempelvis TV bolag sänder en hel säsong av gamla serier via nätet och använder video ads för att finansiera kanalen.

Jag tror att vi kommer att få se fler vertikalnätverk som fokuserar på specifika branscher/målgrupper och blir experter på att hitta trafik för att nå målgrupper för vertikalen.

Detta är en del av det jag tror att vi kommer att få se under 2010.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post13

I kristallkulan 2010 del 1

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Wed, December 09, 2009 22:18:51

Så här i slutet av året börjar de flesta spekuler i hur kommande år kommer att se ut. Vilka trender kommer att ta fart? Vad är nästa stora grej?

Det jag har kikat på en rad artiklar och pratat med personer både i och utanför online marketing branschen och några trender som jag tror kommer att ta fart under nästa år är:

Mobila tjänster och annonsformat (ingen överraskning här!).

Surfmobilerna har blivit var mans egendom och med dem har mobilsurfandet tagit fart på allvar. Enligt vissa siffror jag sett skulle ca 30% av sveriges befolkning surfa via mobilen. Detta skulle innebära ca 2,5 miljoner människor! I USA förväntas mobilannonseringen enligt eMarketer omsätta ca 0,5 miljarder dollar under 2010. Värdet av e-handel i mobilkanalen förväntas passera 1 miljard dollar under 2010, vilket kommer att göra mobilen till en viktig försäljningskanal.

Annonsering via sociala medier går in i ett nytt skede.

Efter några år av experimenterande kommer annonsörer att kräva mer konkreta resultat. Det kommer inte att räcka med att veta hur många som följer mig på Twitter eller hur många fans jag har på min Fan page på Facebook. Annonsörerna kommer att vilja veta hur många av mina fans som faktiskt blir betalande kunder. Detta sätter press på nätverk och konsulter att mäta och följa upp hur Twitter followers och Facebook fans översätts till intäkter för annonsören. Sociala medier kommer därmed att gå in i en mer mogen fas med samma krav på avkastning som andra digitala annonskanaler.

Fler spaningar kommer i morgon!

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post12

Är den traditionella köpprocessen förlegad?

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:57:46

Vi är vana vid att se konsumentens väg från intresse till köp som en linjär process där konsumenten blir uppmärksam på ett stort antal varumärken och sedan begränsar urvalet till ett fåtal varumärken som utmynnar i ett köp. Idealt har vi också utvecklat en lojalitet till varumärket och fortsätter att köpa företagets produkter.

Ny teknologi, fler kommunikationskanaler samt det faktum att konsumenten blivit mer aktiv i processen, vilket i sin tur är drivet av utökade möjligheter till utvärdering, gör att detta sätt att se på köpprocessen blivit förlegat.

I den senaste utgåvan av McKinsey Quarterly visar McKinsey på ett nytt sätt att se på kundens resa från påverkan till köp. Man fann bl a att köpprocessen snarare är cirkelformad än linjär och att konsumenten snarare breddar sitt urval av tänkbara varumärken när man börjar utvärdera alternativen. McKinsey beskriver fem steg i loopen:

Initial Consideration

Initialt har konsumenten att fåtal varumärken som man kan tänka sig att köpa. Denna del är fortfarande driven av företagens marknadsföring och förmåga att skapa ”triggers” för att starta processen.

Active Evaluation

Inför köpet utvärderas olika alternativ och i detta steg ökar också antalet varumärken som konsumenten överväger. Denna del i processen är mer konsumentdriven och här har nya kanaler som prisjämförelse siter, sök kanaler, sociala medie siter, köp guider mm gjort det möjligt för konsumenten att utvärdera ett större antal varumärken inför köp.

Moment of Purchase

Näst sista steget i loopen är själva köptillfället = butiken. Här är det kritiskt att processen är så smidig som möjligt eftersom konsumenten nu har ett stort antal alternativ ”top of mind” och lätt kan byta till ett annat varumärke.

Postpurchase experience

Sista steget i loopen är konsumentens upplevelse av hur företaget levererar varan eller tjänsten.

McKinsey fann också att konsumenter inte per automatik utvecklar lojalitet till de varumärken man köper även om totalupplevelsen av köpprocessen är positiv. Man fann istället att det finns två typer av lojalitet, aktiv lojalitet där konsumenten är lojal mot varumärket och inte överväger att köpa alternativ samt passiv lojalitet där konsumenten också är öppen för att köpa andra varumärken trots att man är nöjd med upplevelsen i köpprocessen. Detta gör det än viktigare att finns där konsumenten gör sina val av varumärke/produkt då konsumenter hela tiden är öppna för alternativ till just ditt varumärke.

Det viktiga för en marknadsförare är att anpassa sin marknadsföring efter hur konsumenten utvärderar och köper produkter. McKinsey ger fem rekommendationer:

1. Investera i ”Initial Consideration” steget för att finns med i det ursprungliga urvalet av varumärken. Här gäller det för marknadsföraren att hitta rätt kanaler för att nå sin målgrupp och sedan arbeta med hög närvaro och konsekvent bearbetning.

2. Anpassa budskapet utifrån de olika stegen i processen. Exempelvis arbeta med bra erbjudande för att skapa ”triggers” som starta processen och mer informativt och med kundrecensioner i utvärderingsfasen

3. Investera i konsument drivna kanaler som exempelvis prisjämförelse siter, konsument guider, användare forum mm där konsumenten utvärderar produkter/tjänster inför köp

4. Vinn slaget i butik – de flest köpbeslut fattas i sista minuten i butiken

5. Skapa en ”sömlös” upplevelse genom att anpassa och koordinera dina marknadsaktiviteter utifrån hur konsumenten utvärdera och gör sina val i processens olika steg – val av kanal, budskap mm

Key take aways för en online marketer:

· Arbeta målmedvetet i riktade kanaler för att finns med i det initiala urvalet

· Bygg hög närvaro i kanaler där konsumenter utvärderar produkter/tjänster inför köp

· Ha en tydlig och enkel köpprocess när väl kunden når butiken för att genomföra köp

· Koordinera dina marknadsinsatser och anpassa budskapet i processens olika steg

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post11

Hur förbättrar jag min konvertering?

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:53:58

Econsultancy genomförde i somras en studie bland amerikanska företag för att få deras syn på de viktigaste metoderna för att öka konvertering av trafik till försäljning. Mer än hälften av de studerade företagen ansåg att A/B testing hjälpte dem att hitta en högre konvertering följt av User Journey analyser och multivariata tester (isolera orsak och verkan samband mellan flera variabler).

De företag som hade dedikerad personal som arbetade med att förbättra konverteringen uppvisade också dubbelt så höga konverteringstal som de företag som inte hade en sådan person. Detta är givetvis logiskt, men enligt min erfarenhet är det inte så många företag som har denna typ av roll i sin organisation.

Jag tror att det kommer att bli än viktigare för företag att bygga upp denna kompetens, inte bara för att analysera konvertering onsite och på landningssidor utan också analysera kvalitén i den trafik som drivs till siten. Bygger företagen upp denna kompetens kan de också bli betydligt bättre kravställare vilket kommer att gynna branschen som helhet.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post10

Displayannonsens revansch

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:50:33

Display bannern har länge varit på nedåtgående, framförallt drivet av en lägre genomklicksfrekvens än för andra typer av grafik. Detta kan komma att ändras i och med att rich media annonser börjar göra sitt intåg på allvar.

En färsk undersökning från Eyeblaster visar att personer som exponeras för vissa rich media format spenderar mer än 1 minut med att titta och interagera med annonsen.

Genomklicksfrekvensen för dessa format är fortfarande låg, men personer som exponeras spenderar mer tid med att titta på och interagera med annonserna vilket skapar erindran som, vill jag påstå, få andra annonsformer kan matcha.

En annan intressant aspekt är den virala spridningen som dessa annonser stimulerar till. Hittar du en riktigt kreativ och kul annons vill du självfallet dela med dig av den.

Självklart ska man då som annonsör se till att detta är möjligt genom att ge möjlighet att sprida annonsen till de populäraste nätverkssiterna. Här är ett exempel som jag gillar: http://creativezone.eyeblaster.com/#ItemName=Vodafone%20Facebook%20Italy. Fler bra exempel finns på http://creativezone.eyeblaster.com/

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post9

Google Waves - ett superverktyg för kommunikation och samarbete?

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:45:25

Kikade på en preview av Google Waves från Google I/Q härom dagen.

Google Waves kommer troligen att bli ett riktigt vasst kommunikations/ samarbetsverktyg!

Google gör i grunden inget nytt, men man bygger ihop en mängd olika kommunikations/ dialog verktyg i ett - e-mail, instant messaging, bulletin boards, projektverktyg (med workflow funktionalitet) mm och gör det tillgängligt för ett stort antal kanaler genom enkla inbäddade API:er (alla typer av web siter och mobila kanaler).

Det kraftfulla i det Google gör är just att man skapar ett gränssnitt som gör det möjligt för användare att interagera i ett stort antal kanaler och med en mängd olika personer samtidigt (dessutom har man varit klok nog att använda open source vilket underlättar distribuerad utvecklingen av funktioner och applikationer framåt).

Frågan som redan dykt upp är hur Google Waves kommer att påverkar mig och mitt företag? Jag tror att det finns en rad intressanta möjligheter för företag att använda Google Waves. Framförallt när det gäller att involvera ”power users” eller påverkare i processen med att utveckla produkter och tjänster (hela kedjan från att testa koncept och features till budskap och kommunikation). Att involvera olika intressenter i tidigare ”slutna” processer ser jag som en stor möjlighet för företag att anamma ett verkligt kundorienterat synsätt. Google Wave har förutsättningarna att bli ett verktyg som gör detta möjligt.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post7

Har displayannonsering en framtid?

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Tue, December 08, 2009 16:43:03

Ja, absolut för att skapa köpsug och för att tala om att det är just ditt varumärke konsumenten ska välja. Hur vi påverkas av kommunikation är nedärvt sedan tidernas begynnelse och budskap som träffar oss vid rätt tillfälle eller med rätt frekvens kommer att påverka oss.

Det är ingen slump att Proctor & Gamble, Unilever och andra FMCG företag formligen pumpar ut kommunikation prime time med hög frekvens i breda media. Poängen är att när du väl står vid hyllan för te x blöjor i din dagligvarubutik ska Pampers vara det märke som först dyker upp i ditt huvud (vilket det förmodligen också är om du inte byggt upp en stark aversion mot varumärket baserat på Pampers sätt att kommunicera).

Med dagens teknik där vi med bättre precision kan följa upp och rikta budskap till "rätt" målgrupp kanske den breda kommunikationen kan verka förlegad. Jag tror inte att det stämmer av den enkla anledningen att vi som individer inte är speciellt rationella utan i stor utsträckning styrs av känslor och det vårt undermedvetna fångat upp (våra handlingar styrs faktiskt i stor utsträckning av vårt undermedvetna).

Med detta sagt tror jag definitivt att bred displayanonsering har en framtid. Framförallt om det sker i breda mediekanaler med potential att nå en massmarknad. Är det kostnadseffektivt? Nja, det beror på vad du betalar per vising och hur pass attraktivt ditt erbjudande är (eller hur pass intressant och känslomässigt kittlande du kan framställa det i din kommunikation).

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post6

Annonsörer slösar med sökbudgeten

AktuelltPosted by Ulrik Zielfelt Thu, December 03, 2009 22:30:42

Jag läste en intressant artikel idag via eMarketer. En studie genomförd i USA visar att förvånansvärt få annonsörer tänker igenom var de sökklick de köper via sökmotorer landar. Två tredjedelar av de undersökta företagen skickade trafiken till sin hemsida och inte till specifika landningssidor eller djuplänkar till rätt produkt/tjänstesida på sin site.

Detta är definitivt att elda för kråkorna och annonsörerna har i dessa fall inte förstått hur konsumenterna använder sökkanalen. Genom att inte förstå att konsumenten förväntar sig att landa på en sida som handlar om den produkt/tjänst som sökningen gällde missar annonsörer affärer. Dessutom missar man ett ypperligt tillfälle att kommunicera erbjudande som gäller kringprodukter och kompletterande produkter.

Med en väl genomtänkt sökstrategi, som också inkluderar landningssidor, djuplänkar och en genomtänkt kommunikation på varje sida på siten (kopplat till de sökbegrepp man köper) kan en annonsör få ut mycket mer av sin sökbudget.

  • Comments(0)//ulrikzielfelt.impwell.com/#post0
« Previous